Ετικέτα: stress

στρες

Συμπτώματα του στρες

Συμπτώματα του στρες

Για να γίνει εφικτή οποιαδήποτε διαχείριση και αντιμετώπιση του στρες απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγνώριση των συμπτωμάτων του. Το στρες είναι ένας μηχανισμός που ενεργοποιεί όλο μας το σύστημα. Ως εκ τούτου είναι λογικό να βρίσκει έκφραση σε όλο μας το είναι,δηλαδή σε όλους τους τομείς λειτουργίας μας. Μερικά από αυτά  συμπτώματα  (σωματικά) είναι γνωστά στο ευρύ κοινό ως ψυχοσωματικά,αν και είναι μερικότερη έννοια της κατηγορίας των ψυχοφυσιολογικών συμπτωμάτων. Περισσότερα

Σύνδρομο εξουθένωσης

Σύνδρομο εξουθένωσης (burnout)- Τα αίτια

Σύνδρομο εξουθένωσης (burnout)- Τα αίτια

Το σύνδρομο εξουθένωσης (burnout) είναι αποτέλεσμα του τόσο εξωτερικών συνθηκών, όσο και χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόμου που το εμφανίζει. Οι πηγές ενέργειας και οι δυνάμεις του ατόμου εξαντλούνται σε βαθμό που η κόπωσή του φτάνει σε επίπεδα μη διαχειρίσιμα για αυτό. Παρότι τα στοιχεία της προσωπικότητας έχουν σημαντική συμμετοχή στην εμφάνιση του συνδρόμου εξουθένωσης (burnout), καταλυτικό ρόλο παίζουν και οι εξωτερικές συνθήκες. Περισσότερα

σύνδρομο εξουθένωσης

Τι είναι το σύνδρομο εξουθένωσης (Burnout)

Τι είναι το σύνδρομο εξουθένωσης (Burnout)

Το σύνδρομο εξουθένωσης -Burnout χαρακτηρίζει την κατάσταση του ατόμου, που βιώνει μια έντονη εξάντληση των δυνάμεών του, με αποτέλεσμα να αισθάνεται σωματικά και ψυχικά εξουθενωμένο. Ως αποτέλεσμα σε μόνιμες ή έντονες πιέσεις που δέχεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ¨κατασπαταλώνται¨ τα ψυχικά σωματικά του αποθέματα, με συνέπεια να υπάρχει διάχυτη η αίσθηση της κόπωσης και της αδυναμίας.
Οι έντονες πιέσεις που βιώνει, προκαλούν σαφώς την αντίδραση του στρες που, ως ενεργειοβόρος μηχανισμός ξοδεύει πηγές δύναμης. Μόλις εξαντληθούν αυτές ακολουθεί η φάση της εξουθένωσης. Λόγω έλλειψης αναπλήρωσης αυτών και συνέχισης των πιέσεων οδηγείται το άτομο σε σύνδρομο εξουθένωσης (Burnout). Περισσότερα

Διαχείριση του στρες

Διαχείριση του στρες 3

Διαχείριση του στρες

Μείωση της έντασης του στρες

Όπως αναφέρθηκε στην επιγραφή του στρες στον παρόντα ιστότοπο, το στρες παράγεται από πιεστικές και απαιτητικές συνθήκες και βιώνεται μέσω έντασης σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο. Όσο περισσότερο στρες βιώνει το άτομο τόσο μεγαλύτερη η ένταση. Μια καλή διαχείριση του στρες συμπεριλαμβάνει τεχνικές μείωσης της έντασης. Αν και συχνά έχουν χαρακτηριστεί ως αποκλειστικές τεχνικές διαχείρισης του στρες δεν είναι οι μόνες, εφόσον το σωστό, σφαιρικό και ολοκληρωμένο stress management (διαχείριση του στρες) περιλαμβάνει και άλλα εργαλεία (βλέπε σχετικά άρθρα στον ιστότοπο). Περισσότερα

στρες

Τι είναι το στρες;

Τι είναι το στρες;

Το στρες είναι ένας έμφυτος μηχανισμός του οργανισμού μας που δημιουργεί εγρήγορση, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο, άρα μια διαδικασία ενεργοποίησης του σώματός μας. Αποτελεί μια απόκριση του οργανισμού σε απαιτητικές συνθήκες. Αυτή η ενεργοποίηση μπορεί να είναι αρνητική η θετική, ανάλογα με το πώς το άτομο βιώνει την κατάσταση. Για παράδειγμα ένας ερασιτέχνης αθλητής ποδοσφαίρου, όταν παίζει το αγαπημένο του άθλημα βιώνει μια ενεργοποίηση του σώματός του, κάτι όμως που του αρέσει γιατί δε βιώνει την κατάσταση ως αρνητική. Αν ο αθλητής ποδοσφαίρου όμως είναι επαγγελματίας και στον αγώνα με βαθμολογική αξία η ομάδα του βρίσκεται πίσω στο σκορ, κατά πάσα πιθανότητα το στρες/ η ενεργοποίηση που βιώνει θα έχει αρνητικό πρόσημο. Δεν βιώνεται δηλαδή ως κάτι θετικό.
Περισσότερα