Ετικέτα: Σύνδρομο εξουθένωσης

Σύνδρομο εξουθένωσης

Σύνδρομο εξουθένωσης (burnout)- Τα αίτια

Σύνδρομο εξουθένωσης (burnout)- Τα αίτια

Το σύνδρομο εξουθένωσης (burnout) είναι αποτέλεσμα του τόσο εξωτερικών συνθηκών, όσο και χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του ατόμου που το εμφανίζει. Οι πηγές ενέργειας και οι δυνάμεις του ατόμου εξαντλούνται σε βαθμό που η κόπωσή του φτάνει σε επίπεδα μη διαχειρίσιμα για αυτό. Παρότι τα στοιχεία της προσωπικότητας έχουν σημαντική συμμετοχή στην εμφάνιση του συνδρόμου εξουθένωσης (burnout), καταλυτικό ρόλο παίζουν και οι εξωτερικές συνθήκες. Περισσότερα

σύνδρομο εξουθένωσης

Τι είναι το σύνδρομο εξουθένωσης (Burnout)

Τι είναι το σύνδρομο εξουθένωσης (Burnout)

Το σύνδρομο εξουθένωσης -Burnout χαρακτηρίζει την κατάσταση του ατόμου, που βιώνει μια έντονη εξάντληση των δυνάμεών του, με αποτέλεσμα να αισθάνεται σωματικά και ψυχικά εξουθενωμένο. Ως αποτέλεσμα σε μόνιμες ή έντονες πιέσεις που δέχεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ¨κατασπαταλώνται¨ τα ψυχικά σωματικά του αποθέματα, με συνέπεια να υπάρχει διάχυτη η αίσθηση της κόπωσης και της αδυναμίας.
Οι έντονες πιέσεις που βιώνει, προκαλούν σαφώς την αντίδραση του στρες που, ως ενεργειοβόρος μηχανισμός ξοδεύει πηγές δύναμης. Μόλις εξαντληθούν αυτές ακολουθεί η φάση της εξουθένωσης. Λόγω έλλειψης αναπλήρωσης αυτών και συνέχισης των πιέσεων οδηγείται το άτομο σε σύνδρομο εξουθένωσης (Burnout). Περισσότερα