Υπηρεσίες

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν ραντεβού

Ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική

Παρέχονται ψυχοθεραπεία/συμβουλευτική σε εφήβους, ενήλικες, ομάδες και ζευγάρια (όπου ο τομέας δεν απαιτεί αποκλειστικά ατομική συνεδρία ή συνεδρία ζεύγους) μεταξύ άλλων στα παρακάτω προβλήματα:

 • Φοβίες, κρίσεις πανικού, κοινωνική ανασφάλεια/φοβία
 • Ψυχοεκπαίδευση σε οποιοδήποτε ψυχικό θέμα
 • Μετατραυματικό άγχος/στρες
 • Προβλήματα ύπνου
 • Κατάθλιψη
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανασφάλεια
 • Χωρισμός, διαζύγιο, απώλεια οικείου προσώπου
 • Στρες, επαγγελματικό στρες, σύνδρομο εξουθένωσης, Burnout
 • Φόβος αποτυχίας, φόβος εξετάσεων
 • Χρόνιες ασθένειες, χρόνιος πόνος
 • Ψυχοσωματικές δυσλειτουργίες, σεξουαλικές δυσλειτουργίες
 • Προβλήματα ύπνου
 • Εξάρτηση (πρόληψη υποτροπής), συνεξάρτηση
 • Καταναγκαστικές/ψυχαναγκαστικές δυσλειτουργίες
 • Προβλήματα εργασίας, μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής
 • Θεραπεία υπέρβαρου/παχύσαρκου ατόμου
 • Διακοπή καπνίσματος
* Η θεραπεία βιοανάδρασης/biofeedback therapy παρέχεται σε όλες της ηλικιακές ομάδες και συμπεριλαμβάνει τους τομείς παρέμβασης που αναγράφονται στο κεφάλαιο της βιοανάδρασης. Εφαρμόζεται βάσει του πρωτοκόλλου της Αυστριακής Εταιρείας Βιοανάδρασης και Ψυχοφυσιολογίας.

 

Τεχνικές και Υπηρεσίες Κλινικής Υπνοθεραπείας και Ύπνωσης

 • Θεραπεία καταστάσεων του Εγώ
 • Θεραπεία Ψυχοκάθαρσης
 • Θεραπεία Ηλικιακής Αναδρομής
 • Θεραπεία Υπνωτικών Υποβολών
 • Αθλητική Ύπνωση
 • Υπνωτική προετοιμασία τοκετού
 • Πρωτόκολλο Διακοπής καπνίσματος μέσω Υπνοθεραπείας
 • Ύπνωση για το χώρο εργασίας
 • Υπνωτική παρέμβαση στη μείωση της όρεξης υπέρβαρων ατόμων βάσει πρωτοκόλλου

Συγκεκριμένα μέσω της κλινικής υπνοθεραπείας και της ύπνωσης παρέχονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Αντιμετώπιση στρες, αγχώδους διαταραχής, κατάθλιψης, ψυχοτραυματικού στρες, ψυχαναγκασμού και καταναγκασμού
 • Αντιμετώπιση διαπροσωπικών προβλημάτων, χαμηλής αυτοεκτίμησης
 • Προετοιμασία για αγχογόνες συνθήκες (πανελλήνιες εξετάσεις, επαγγελματικές συναντήσεις, αθλητικοί αγώνες κ.α.)
 • Βελτίωση απόδοσης (επαγγελματικά, αθλητικά, σχολικά/μαθησιακά, προσοχή/συγκέντρωση, κ.α)
 • Αντιμετώπιση υπερβολικού βάρους και διατροφικές διαταραχές
 • Διακοπή καπνίσματος, και διαχείριση εξαρτήσεων
 • Σεξουαλικές διαταραχές
 • Προετοιμασία για τον τοκετό
 • Χρόνιος πόνος
 • Ψυχοσωματικά

Στον χώρο μου η κλινική υπνοθεραπεία και η ύπνωση εφαρμόζονται με τη χρήση ειδικού βιοαναδραστικού λογισμικό που δημιουργήθηκε και διατίθεται από εμένα (διάθεση και εκπαίδευση), ώστε να καταγράφονται όλες οι σχετιζόμενες υποσυνείδητες συναισθηματικές αντιδράσεις καθώς και η πρόοδος της θεραπείας.

 

Πιστοποιημένη Νευροανάδραση

Ο χώρος μου προσφέρει πιστοποιημένη νευροανάδραση στην τελευταία εξέλιξη αυτής που είναι ο αιμοτοεγκεφαλογράφος (heg neurofeedback). Η χρήση του από εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο θεραπευτή, με γνώσεις θεραπευτικής παρέμβασης έχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).

Η παρέμβαση που ακολουθείται από μένα στις περισσότερες περιπτώσεις έχει άμεσα ορατά αποτελέσματα στην λειτουργικότητα του ατόμου και επεξηγούνται επίσης άμεσα. Σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι το άτομο να αποκτήσει και να εξασκηθεί στην δραστηριοποίησή του προμετωπιαίου λοβού και σταδιακά να μπορεί να κινητοποιεί λειτουργίες που σχετίζονται με αυτόν.

 

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κρίσης πανικού και ψυχοφυσιολογικών διαταραχών

Ο χώρος προσφέρει μια ολοκληρωμένη, πιστοποιημένη και εγγυημένη αντιμετώπιση των κρίσεων πανικού καθώς και όλων των άλλων ψυχοφυσιολογικών διαταραχών. Ο θεραπευόμενος έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί την πορεία της θεραπείας του και να αξιολογεί με την δική του κριτική ικανότητα την εξέλιξή της. Επίσης εξοικειώνεται με τα συμπτώματά του καθώς τα παρακολουθεί απεικονισμένα σε οθόνη και με συγκεκριμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις μαθαίνει να τα ελέγχει.

Η παρέμβαση που ακολουθείται από μένα στις περισσότερες περιπτώσεις έχει άμεσα ορατά αποτελέσματα στην λειτουργικότητα του ατόμου και επεξηγούνται επίσης άμεσα. Σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι το άτομο να αποκτήσει και να εξασκηθεί στην δραστηριοποίησή του προμετωπιαίου λοβού και σταδιακά να μπορεί να κινητοποιεί λειτουργίες που σχετίζονται με αυτόν.

 

Τι είναι η βιοανάδραση;

Κάθε άτομο μπορεί κατά βούληση, να επηρεάσει κάθε φυσιολογική του λειτουργία που μπορεί να γίνει αντιληπτή. Η βιοανάδραση βασίζεται λοιπόν στην ικανότητα του ανθρώπου να αλλάξει, μέσω διαδικασιών μάθησης, σωματικές λειτουργίες. Οι περισσότερες θεραπευτικές μέθοδοι επιφέρουν πέρα από τον επιθυμητό στόχο και αλλαγές που δεν ήταν επιθυμητές ή αναγκαίες για την θεραπεία (Rief, Birbaumer2010).

Η βιοανάδραση είναι μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται ακριβώς στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ψυχής και σώματος και αξιοποιεί την συσχέτιση σωματικών και ψυχικών λειτουργιών. Μέσω ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών και αισθητήρων γίνεται συνεχής επανατροφοδότηση με οπτική ή ακουστική μορφή των υποσυνειδήτων φυσιολογικών λειτουργιών που επιδέχονται εξάσκησης (π.χ., μυϊκή ένταση, επιδερμική ηλεκτροαγωγιμότητα, καρδιοσυχνότητα, εγκεφαλικά κύματα, αναπνοή, θερμοκρασία κ.α.).

Η βιοανάδραση (biofeedback) αποτελεί λοιπόν ένα μέσω μάθησης της σωματικής αντίληψης/αίσθησης, του αυτοελέγχου και της αυτοίασης. Αντιμετωπίζει ψυχικές, ψυχοσωματικές και σωματικές δυσλειτουργίες. Βασική υπόθεση αποτελεί η θέση, ότι η προς αντιμετώπιση δυσλειτουργία δημιουργήθηκε και συντηρείται από έναν λανθασμένο συντονισμό του νευρικού συστήματος. Με την συστηματική εξάσκηση ανακτάται πάλι ο αυτοέλεγχος των φυσιολογικών/βιολογικών λειτουργιών.

Δεν υπάρχει σχεδόν καμία ενόχληση που να σχετίζεται με ψυχική δυσλειτουργία και να μην έχει θετική επίδραση από την βιοανάδραση (biofeedback).

Η βιοανάδραση προσφέρει μια πληθώρα πιθανών εφαρμογών στην ιατρική, τη θεραπεία και την προσωπική ανάπτυξη. Οι διαδικασίες ανάδρασης/ανατροφοδότησης των φυσιολογικών αλλαγών μέσω οθόνης, οδηγεί στο να μάθει το άτομο ξανά, τη σχέση που έχει με το σώμα του και να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τη συσχέτιση ανάμεσα στο νου και το σώμα.

Η βιοανάδραση αποτελεί μια αναγνωρισμένη διαδικασία.

Η βιοανάδραση είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος της κλινικής ψυχολογίας, της ψυχοθεραπείας και της ιατρικής. Η αποτελεσματικότητα της βιοανάδρασης αποδεικνύεται από πολλές μελέτες. Οι κλασσικές μέθοδοι βιοανάδρασης αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του 50 και 70 στις ΗΠΑ. Πλέον στηρίζονται από ηλεκτρονικά και σύγχρονα εξειδικευμένα λογισμικά.

Τομείς εφαρμογής της βιοανάδρασης (biofeedback)

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η βιοανάδραση έχει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα εφαρμογής. Οι τομείς αυτοί είναι:

- Ψυχολογία και ψυχοθεραπεία, Διάγνωση, Φοβίες, Κρίσεις πανικού, Διαχείριση του Στρες (Stress Management), Απόσπαση/διάσπαση της προσοχής, Κατάθλιψη, Άσκηση αναπνοής, Νοητική εξάσκηση
- Νευρολογικά συμπτώματα, Εγκεφαλικό, Κρίσεις επιληψίας, Πάρεση
- Σύνδρομο πόνου/θεραπεία πόνου, Χρόνια μυϊκά πιασίματα, Χρόνιος πόνος μέσης, Τρίξιμο δοντιών, Ημικρανία, Πονοκέφαλος τύπου τάσης
- Ψυχοσωματικές ενοχλήσεις
- Αύξηση της απόδοσης ( άθληση, επάγγελμα, προσωπικά)
- Coaching

Ενδεικτικά στις παρακάτω δυσλειτουργίες η βιοανάδραση μπορεί να προσφέρει αρκετά καλά αποτελέσματα σύμφωνα με τους Martin & Rief:

1. Συναισθηματικές/βιοθυμικές διαταραχές
2. Φοβικές διαταραχές
3. Μετατραυματικές διαταραχές
4. Σωματόμορφες διαταραχές και σωματικές ενοχλήσεις, χωρίς επαρκή ιατρική επεξήγηση
5. Διατροφικές διαταραχές
6. Διαταραχές ύπνου
7. Σεξουαλικές δυσλειτουργίες
8. Ψυχικοί και κοινωνικοί παράγοντες σε σωματικές ασθένειες (ημικρανία, πονοκέφαλος τύπου τάσης, υπερτονία, χρόνιος πόνος της μέσης, πόνος προσώπου, άσθμα και πνευμονικές παθήσεις, ρευματοπάθεια, μυϊκή πόνοι, ακράτεια)
9. Διαταραχές προσωπικότητας
10. Εγκεφαλικές/οργανικές δυσλειτουργίες ( επιληψία, πάρεση μετά από εγκεφαλικό ή άλλη εγκεφαλική πάθηση)
11. Εξάρτηση και κατάχρηση ουσιών
12. Σχιζοφρένεια
13. Ψυχικοί και κοινωνικοί παράγοντες μείωσης της νοημοσύνης (Martin, Rief 2008)
14. Υπέρταση
15. Τρίξιμο δοντιών
16. Προβλήματα αιμάτωσης (Mb.Raynaud)
17. Μυϊκά πιασίματα
Εκπαίδευση στην θεραπεία βιοανάδρασης

Η θεραπεία βιοανάδρασης εφαρμόζεται στο εξωτερικό μόνο από άτομα εκπαιδευμένα από επίσημες εταιρείες Βιοανάδρασης (όπως είναι η εταιρεία Βιοανάδρασης και Ψυχοφυσιολογίας της Αυστρίας). Τον τίτλο του Θεραπευτή Βιοανάδρασης δικαιούται να φέρει μόνο ιατρός ή ψυχολόγος με εκπαίδευση στην κλινική ψυχολογία ή στην ψυχοθεραπεία.

Το συνηθέστερο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε να γίνει κάποιος Θεραπευτής Βιοανάδρασης (Biofeedback Therapist) είναι ενός έτους (150 ώρες συν εποπτείες) και συμπεριλαμβάνει μια διπλωματική εργασία (παρουσίαση ενός περιστατικού με πλήρη περιγραφή παρέμβασης).