Ιστολόγιο

Βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής σας!

συμπεριφορά

Καθημερινοί τύποι ανθρώπων με δύσκολη συμπεριφορά και η στάση μας

Καθημερινοί τύποι ανθρώπων με δύσκολη συμπεριφορά και η στάση μας

Η επαφή μας με τους ανθρώπους που χαρακτηρίζουμε ως άτομα με δύσκολη συμπεριφορά είναι καθημερινή. Παρακάτω αναφέρονται τύποι δύσκολων συμπεριφορών που είναι παραλλαγές των τριών βασικών συμπεριφορών ή/ και συνδυασμοί και έχουν επικρατήσει με τις ακόλουθες ονομασίες.

Ο θυμωμένος ή καλύτερα το άτομο με θυμό στη συμπεριφορά του

Ο θυμός είναι ένα από τα βασικά μας συναισθήματα το οποίο όλοι μας βιώνουμε κατά καιρούς. Εκδηλώνεται συνήθως με επιθετικότητα αν και αυτό δεν είναι απαραίτητο. Σίγουρο όμως είναι ότι το άτομο που διακατέχεται από θυμό βρίσκεται σε έντονη ψυχοσωματική διέγερση που συνεπάγεται ευερεθιστότητα σε ερεθίσματα. Τα ερεθίσματα αυτά μπορεί να είναι άλλα άτομα, γεγονότα ή ακόμα ο ίδιος τους ο εαυτός.

Το άτομο που παρουσιάζει αυτή τη συμπεριφορά συνήθως βιώνει κάποια απειλή η οποία ενδεχομένως να είναι νοερής φύσεως και όχι πραγματικής. Αν ο θυμός είναι μόνιμο χαρακτηριστικό τότε μάλλον ανήκει στην κατηγορία του ατόμου με επιθετική συμπεριφορά και σίγουρα δηλώνει ότι το άτομο έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, που σε μερικές περιπτώσεις η βοήθεια ειδικού είναι σκόπιμη. Αν όμως είναι παροδικό μπορεί να ανήκει στην κατηγορία της παθητικής συμπεριφοράς ή ακόμη και της διεκδικητικής. Σε περίπτωση που ανήκει στην παθητική τότε ο θυμός είναι η αντίδρασή του στην παθητικότητα που το διακατέχει. Αν ανήκει στη διεκδικητική τότε υπάρχει σίγουρα ένα αντικειμενικό αίτιο το οποίο βιώνεται ως έντονο στρες και ο θυμός είναι απλά ένα παροδικό σύμπτωμα του στρες. Δεν υπάρχει κάποια σαφή πρόθεση για τη συμπεριφορά του αφού πρόκειται περισσότερο για μια συναισθηματική αντίδραση.

Όταν συναντάμε ένα άτομο με θυμό:

– Αποφεύγουμε τη σύγκρουση και αντιπαράθεση.
– Αποφεύγουμε την έντονη οπτική επαφή μαζί του.
– Δεν μπαίνουμε στο παιχνίδι του διότι δεν πρόκειται να κερδίσουμε με τίποτα και τίποτα.
– Αντιλαμβανόμαστε πως είναι έτοιμο να εκραγεί, αφού ο θυμός δεν διαχειρίζεται εύκολα.
– Εστιάζουμε τα απολύτως απαραίτητα, χωρίς να δώσουμε συστάσεις για τη συμπεριφορά του. Δε ρίχνουμε λάδι στη φωτιά.
– Προσπαθούμε να μη χάσουμε και εμείς την ψυχραιμία μας. Αν είναι απαραίτητο εξασκούμαστε σε τεχνικές διαχείρισης του στρες και του θυμού.
– Αφήνουμε το άτομο να εκτονωθεί χωρίς να εμπλακούμε στη διαδικασία αυτή.
– Αντιλαμβανόμαστε τη μη λεκτική του γλώσσα, δηλαδή χροιά και ύφος φωνής και τη γλώσσα του σώματός του, ως πληροφοριοδότες μας.
– Αν η περίσταση το επιτρέπει το οδηγούμε εις άτοπο με ανοιχτές ερωτήσεις.

Ο τρομοκράτης ή καλύτερα το άτομο με τρομοκρατική συμπεριφορά

Το ¨άτομο¨ τρομοκράτης είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση. Η συμπεριφορά του είναι ένα κράμα επιθετικής συμπεριφοράς και αντίδρασης θυμού. Είναι ιδιαίτερα καχύποπτο και ταυτοχρόνως συναισθηματικό. Έχει έναν δικό του τρόπο να βιώνει την ευαισθησία του η οποία δε γίνεται αντιληπτή από τους άλλους. Η επίθεση είναι η σχεδόν μόνιμη στρατηγική του, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που συνδυάζεται με θυμό. Δεν λείπει η αίσθηση της απειλής και της διάθεσης να επικρίνει τους άλλους αναζητώντας ευθύνες και αποδιοπομπαίους τράγους. Δεν είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμο άτομο και δυσκολεύει τους ανθρώπους γύρω του.
Από την περιγραφή του ατόμου με τρομοκρατική συμπεριφορά κατανοεί κανείς ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια χειρισμού του. Η καλύτερη τακτική είναι να απέχει κανείς από οποιαδήποτε προσπάθεια να το νουθετήσει διότι η πιθανότητα να έχει θετικά αποτελέσματα είναι σχεδόν μηδαμινή. Μόνο ένα εξαιρετικά ψύχραιμο άτομο θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια συνδιαλλαγή.

Όταν συναντάμε άτομο που θέλει να μας τρομοκρατήσει:

– Αποφεύγουμε την εμπλοκή.
– Δε συμμετέχουμε στην υποκειμενική του πραγματικότητα.
– Διατηρούμε ψυχραιμία και συνεχίζουμε την εργασία μας.
– Αδιαφορούμε όσο μπορούμε για τη συμπεριφορά του.
– Αν είναι καθημερινή η επαφή μας βάζουμε τα όριά μας και αμυνόμαστε για μην αποδεχτούμε το ρόλο του θύματος.

Ο συγκαταβατικός ή καλύτερα το άτομο με συγκαταβατική συμπεριφορά

Η συμπεριφορά αυτή δύσκολα μας δίνει στοιχεία χρήσιμα για τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση που είναι απαραίτητη στο χώρο εργασίας. Το άτομο που φέρετε με αυτό τον τρόπο δεν εκφράζει την άποψή του, ή την εκφράζει με ιδιαίτερα μετριοπαθή τρόπο. Η συμφωνία σε θέματα που διαφωνεί αποσπάται χωρίς καμία προσπάθεια. Έτσι δείχνει ότι μονίμως συμφωνεί και λέει ναι σε όλα. Αυτή του η στάση όμως δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα με αποτέλεσμα να ξεσκεπάζεται και να αντιφάσκει. Η δυσκολία στην συνεργασία είναι εμφανής, αφού μια τέτοια συμπεριφορά δε συνεισφέρει στην δημιουργική παραγωγική διαδικασία και την ομαδικότητα. Κατά κανόνα αποτελεί παραλλαγή της παθητικής συμπεριφοράς.

Όταν συναντάμε άτομο με συγκαταβατική συμπεριφορά:

– Ενθαρρύνουμε την ελεύθερη έκφραση, κάνοντας ανοιχτές ερωτήσεις.
– Το διακόπτουμε όταν συμφωνεί σε κάτι για το οποίο είχε εκφράσει άλλη άποψη.
– Ζητάμε από το άτομο να αιτιολογήσει την συμφωνία του.

Ο αρνητικός και απαισιόδοξος ή καλύτερα το άτομο με αρνητική και απαισιόδοξη στάση.

Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε στο άτομο και όχι στη συμπεριφορά, εφόσον η απαισιοδοξία και η αρνητικότητα αποτελούν μέρος της αντίληψης. Προηγείται λοιπόν η αρνητική και απαισιόδοξη σκέψη που μπορεί να εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους. Το άτομο που λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο δεν δίνει πολλά περιθώρια στον εαυτό του να φιλτράρει τα θετικά από τα αρνητικά πράγματα που το περιβάλλουν. Πρόκειται για μια συνήθεια, όπως και σε όλα τα είδη συμπεριφοράς, και δυστυχώς στην διαπροσωπική του αλληλεπίδραση δημιουργεί την τάση στους άλλους να τον αποφεύγουν. Κανείς δεν έχει τη διάθεση να τους ¨υποστεί¨ και να ακούσει τα απαισιόδοξά του σχόλια. Αποτέλεσμα είναι να μη μπορεί να αναπτυχθεί μια σχέση αμοιβαίας συνεργασίας. Θα μπορούσε ο τύπος αυτός να είναι επιθετικός ή παθητικός. Εξαρτάται από τα λοιπά συμφραζόμενα, όπως αυτά περιγράφηκαν παραπάνω.

Όταν συναντάμε άτομο με αρνητική και απαισιόδοξη συμπεριφορά:

– Δεν επιτρέπουμε να επηρεασθεί η αντίληψή μας, αποφεύγοντας να παρασυρθούμε από την στάση τους.
– Συζητάμε μαζί του και ακούμε τα επιχειρήματα που στηρίζουν την στάση του με σκοπό να τα συγκρίνουμε με την πραγματικότητα.
– Ζητάμε από το άτομο να μας δώσει μια εναλλακτική προσέγγιση στην αρνητικότητά του, έστω και σε υποθετικό επίπεδο.

Σιωπηλά και αδιάφορα άτομα ή άτομα με σιωπηλή και αδιάφορη συμπεριφορά.

Είναι σχεδόν πάντα άτομα με παθητική συμπεριφορά. Η ιδιορρυθμία τους έγκειται στο ότι η παθητικότητά τους εκφράζεται με μια στάση απόμακρη, δε συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες και δε κάνουν έντονη χρήση της λεκτικής συμπεριφοράς. Έχουν χαμηλούς τόνους, χωρίς να εκδηλώνουν σκέψεις και συναισθήματα. Η συνεργασία μαζί τους γίνετε δύσκολη επειδή δε συμμετέχουν ενεργά Καθυστερούν πολύ να κάνουν κάποια δήλωση και τηρούν στάση απόμακρη. Χρειάζονται την αίσθηση της ασφάλειας για να μιλήσουν και να εκφράσουν τις σκέψεις τους, πράγμα επίσης δύσκολο, όταν οι ρυθμοί της εργασίας είναι γρήγοροι. Ποιος θα μπορούσε να αφιερώσει χρόνο για να τους επιτρέψει να ανοιχτούν;

Όταν συναντάμε άτομο με αδιάφορη και σιωπηλή συμπεριφορά:

– Ενθαρρύνουμε την ελεύθερη έκφραση, κάνοντας ανοιχτές ερωτήσεις.
– Του δίνουμε κάποιο χρόνο να απαντήσει, ακόμα και αν καθυστερεί.
– Αν δεν απαντήσει επαναλαμβάνουμε την ερώτηση με διαφορετική διατύπωση.
– Σεβόμαστε ιδιαίτερα τα συναισθήματά του και δεν τα θίγουμε.
– Ζητάμε από το άτομο κατηγορηματικά να συμμετάσχει στην συζήτηση.
– Δεν επιμένουμε πολύ και συνεχίζουμε χωρίς αυτό, την εργασία ή τη συζήτηση.

Άνθιμος Αρουτζίδης – Ψυχολόγος Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Κλινικός Υπνοθεραπευτής, Θεραπευτής βιοανάδρασης, Πιστοποιημένη Βιοανάδραση, Πιστοποιημένη Νευροανάδραση, Κρίσεις Πανικού, Κηφισίας 32, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Εάν σας άρεσε το άρθρο κοινοποιήστε το...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Comments for this post are closed.