Κατηγορία: Depression

Κατάθλιψη

Τι είναι η κατάθλιψη

Τι είναι η κατάθλιψη

Η κατάθλιψη είναι μια ψυχική ασθένεια που ανήκει στις συναισθηματικές διαταραχές. Βασικά συμπτώματα είναι η έλλειψη ενδιαφέροντος,χαράς,κινητοποίησης, επίσης διακυμάνσεις της διάθεσης καθώς και μια βαθιά λύπη.
Ωστόσο η λύπη και η στεναχώρια δεν αποτελούν κατάθλιψη. Αυτά τα συναισθήματα μπορεί να τα βιώσει οποιοσδήποτε σε κάποια ή κάποιες φάσεις της ζωής του. Στην κατάθλιψη αναφερόμαστε σε μια κατάσταση που όλα τα συναισθήματα είναι μειωμένα και το άτομο τα βιώνει σε μικρή ένταση. Περισσότερα