Αποτελεσματικότητα βιοανάδρασης

Πόσο μπορεί να με βοηθήσει;

Testimonials

Το πρώτα πράγμα που πρέπει να συμβεί είναι να αποκλειστεί οποιαδήποτε συσχέτιση των ψυχοσωματικών με παθολογικό παράγοντα αποκλειστικά και μόνο από γιατρό. Εφόσον έχει συμβεί αυτό τότε μπορεί να αρχίσει η θεραπεία βιοανάδρασης και όχι η βιοανάδραση σαν μια αφηρημένη έννοια. Τι σημαίνει αυτό! Η βιοανάδραση είναι μια διαδικασία στην οποία το άτομο, που συνδέεται με την αντίστοιχη συσκευή βιοανάδρασης, αρχίζει να βλέπει σε οθόνη συνήθως τις φυσιολογικές μεταβλητές οι οποίες επιδέχονται ψυχική επίδραση. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δει και να παρατηρήσει αυτές τις μεταβλητές και κατά βούληση να τις ελέγξει.

Ας πάρουμε το παράδειγμα της μυϊκής έντασης, όπου το άτομο εφόσον του έχει τοποθετηθεί αισθητήρας στον αντίστοιχο μυ, παρατηρεί την αυξομείωση της έντασης και μπορεί να πειραματιστεί ώστε, να αυξήσει ή να μειώσει την ένταση αυτή. Εδώ η βιοανάδραση επικοινωνεί στο άτομο τι πετυχαίνει με την αντίστοιχη προσπάθεια.

Παρομοίως λειτουργεί με άλλες μεταβλητές. Παρακάτω αναφέρω τις ποιο συνηθισμένες:

  • Καρδιοσυχνότητα
  • Αναπνοή
  • Ηλεκτρική αγωγιμότητα
  • Θερμότητα
  • Εγκεφαλική δραστηριότητα

Αυτές είναι συνηθέστερες μεταβλητές που διαπραγματεύεται η βιοανάδραση. Σκοπός της ίδιας της βιοανάδρασης είναι η ανάδραση των μεταβλητών. Ωστόσο η βιοανάδραση δεν αποτελεί από μόνο της θεραπεία. Είναι ένα εργαλείο απεικόνισης και καταγραφής.

Υπάρχει ο κλάδος που αξιοποιεί την βιοανάδραση θεραπευτικά και αυτός ονομάζεται θεραπεία βιοανάδρασης. Το ίδιο ισχύει σαφώς και για την νευροανάδραση (θεραπεία νευροανάδρασης).

Πολύ βοηθητική λοιπόν είναι η θεραπεία βιοανάδρασης/ νευροανάδρασης από εκπαιδευμένο ειδικό θεραπευτή. Αυτός γνωρίζει πώς να επανεκπαιδεύσει τον θεραπευόμενο με τη χρήση της βιοανάδρασης. Στην περίπτωση αυτή ο θεραπευόμενος εκπαιδεύεται με επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές ώστε, να ελέγχει κατά βούληση και σε επίπεδο εφικτό τα ψυχοσωματικά του που απεικονίζονται μέσω των αντίστοιχων μεταβλητών.

Άρα λοιπόν θα μάθει να ελέγχει τις σφίξεις του, την εφίδρωσή του, την αναπνοή του, την θερμότητά του και την εγκεφαλική δραστηριότητα.

Τονίζεται δε ότι η βιοανάδραση και η νευροανάδραση από μόνες δεν είναι θεραπεία. Θεραπεία είναι η θεραπευτική χρήση αυτών και το σαφώς στοχοποιημένο και καθορισμένο αποτέλεσμα. Αυτά ακολουθούν και θεραπευτικό πρωτόκολλο.  Αν απλά το άτομο κάθεται και ¨παίζει¨ με τις μεταβλητές που απεικονίζονται, τότε σε καμία περίπτωση δε μιλάμε για θεραπεία.

Αν όμως γίνει σωστή θεραπευτική προσέγγιση βιοανάδρασης και νευροανάδρασης από πιστοποιημένο ειδικό, τότε τα αποτελέσματα τείνουν να είναι εξαιρετικά, ανάλογα βέβαια με τον δείκτη δυσκολίας της κάθε περίπτωσης.