Νευροανάδραση και διάσπαση προσοχής

Βελτίωση της διάσπασης προσοχής μέσω της βιοανάδρασης

Κάθε μορφή βιοανάδρασης είναι χρήσιμη και μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ειδικό. Στην διάσπαση της προσοχής ή ακόμα στα προβλήματα συγκέντρωσης της προσοχής , σκοπός της βιοανάδρασης είναι να αυξηθεί η εγκεφαλική δραστηριότητα σημείων του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην νοητική δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί και η πνευματική απόδοση. Για παράδειγμα ένας αθλητής στίβου που θέλει να αυξήσει την απόδοσή του στην ταχύτητα, θα γυμνάσει τα πόδια του ώστε αυτά να μπορούν να αυξήσουν δύναμη και ταχύτητα συγχρόνως.

Υπάρχουν φυσιολογικές μεταβλητές που μπορούν να επηρεαστούν ψυχικά, κατά βούληση και να αυξήσουν την δυνατότητα εστίασης της προσοχής, που συνεπάγεται και καλύτερη νοητική απόδοση. Η πιο γνωστή μορφή βιοανάδρασης ,έως και τα τελευταία χρόνια, ήταν η νευροανάδραση του ηλεκτροεγκεφαλογράφου γνωστού και ως EEG. Αυτός διαπραγματεύεται την εγκεφαλική δραστηριότητα μέσω των εγκεφαλικών ηλεκτρικών κυμάτων. Ωστόσο η εφαρμογή του στην πράξη έχει μεγάλη δυσκολία διότι η ακριβής τοποθέτηση των ηλεκτροδίων παίρνει πολύ χρόνο και ο αριθμός τους είναι μεγάλος. Επίσης οι μετρήσεις που παίρνουμε από τον ηλεκτροεγκεφαλογράφο είναι πολύ ευαίσθητες σε κινήσεις που ενδεχομένως κάνει ο θεραπευόμενος, κάτι που δεν μπορεί να αποφευχθεί, με αποτέλεσμα ο ειδικός να πρέπει να φιλτράρει στο γράφημα τις πραγματικές μετρήσεις και αυτές που προέρχονται από κινήσεις. Το EEG επίσης μετράει την επιφανειακή δραστηριότητα του εγκεφαλικού φλοιού (μετασυναπτικά δυναμικά) και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι περισσότερο υποσυνείδητος παρά συνειδητός. Σαφώς και αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο το οποίο όμως έχει πρακτικά προβλήματα στην εφαρμογή και δυσκολεύει αρκετά τόσο τον θεραπευτή όσο και τον θεραπευόμενο.

Η νέα μορφή νευροανάδρασης HEG, ο λεγόμενος αιματοεγκεφαλογράφος αποκτά ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές καθώς αποτελεί την λύση στα προβλήματα που είχε ο ηλεκτροεγκεφαλογράφος. Είναι πολύ εύκολος στην εφαρμογή αφού ο αισθητήρας τοποθετείτε με ευκολία στην περιοχή του μετώπου. Σύμφωνα με τoν κορυφαίο νευροανατόμο Walle ο μετωπιαίος φλοιός αποτελεί το σημαντικότερο σημείο συνάντησης πληροφοριών από την αισθητήρια περιοχή και το μεταιχμιακό νευρικό σύστημα. Είναι το σημείο που σχετίζεται με προσωπικά συναισθήματα, κίνητρα και υποκειμενικές γνώσεις. Λόγω της στρατηγικής του ανατομικής θέσης είναι ο μετωπιαίος φλοιός είναι το μεγαλύτερο σύστημα της ανθρώπινης συναισθηματικής συμπεριφοράς.

Στον HEG αιματοεγκεφαλογράφο μετριέται η εγκεφαλική δραστηριότητα μέσω της διαφοροποίησης τροφοδοσίας οξυγόνου. Η γνωστικές διαδικασίες διεγείρουν νευρώνες σε συγκεκριμένα σημεία του εγκεφάλου. Αυτά καταναλώνουν ενέργεια κάτι που οδηγεί σε μια τοπική αύξηση της αιμάτωσης. Η νευροανάδραση με τον αιματοεγκεφαλογράφο κάνει δυνατή την αύξηση αιμάτωσης επιλεγμένων σημείων του εγκεφάλου.

Αυτό το εξειδικευμένο χαρακτηριστικό του HEG το καθιστά το πιο κατάλληλο εργαλείο για την αύξηση της ικανότητας εστίασης της προσοχής, κατ΄ επέκταση της αντιμετώπισης της διάσπασης της προσοχής. Το άτομο μπορεί συνειδητά κατά τη διάρκεια της συνεδρίας να ενεργοποιεί τα επίμαχα σημεία του εγκεφάλου και βελτιώσει κατά πολύ το πρόβλημα προσοχής ή συγκέντρωσής του. Οι έρευνες που τεκμηριώνουν την υπεροχή του αιμοτοεγκεφαλογράφου στην νευροανάδραση αυξάνουν ολοένα και περισσότερο.

Πέρα όμως από την νευροανάδραση μπορεί να βοηθηθεί κανείς με προβλήματα συγκέντρωσης και προσοχής μέσω της ηλεκτροδερμικής βιοανάδρασης και του κατάλληλου ψυχοεκπαιδευτικού λογισμικού. Βεβαίως ο ειδικός θα πρέπει να έχει τεχνογνωσία και εμπειρία στην εκτίμηση του γραφήματος της ηλεκτροδερμικής δραστηριότητας και να μπορεί πάντα να επεξηγεί την πορεία της καμπύλης του γραφήματος. Σε αυτήν τη περίπτωση και αυτό το είδος βιοανάδρασης είναι εξαιρετικό και μπορεί να βοηθήσει.

Άλλωστε δεν υπάρχει καμία θεραπευτική παρέμβαση που να είναι τόσο εύστοχη και αποτελεσματική στο πρόβλημα διάσπασης της προσοχής και την αύξηση της πνευματικής απόδοσης.