Κρίσεις πανικού και θεραπεία βιοανάδρασης

Απαλλαγή από τα συμπτώματά

Η κρίσεις πανικού χαρακτηρίζονται από έντονα συμπτώματα που βιώνει το άτομο και είναι εξαιρετικά ενοχλητικά. Αυτή η φοβική αντίδραση εκδηλώνεται εντονότατα στο σώμα και επιφέρει μια σειρά ψυχοφυσιολογικών αλλαγών κατά τη διάρκεια που εμφανίζεται η κρίση πανικού. Η θεραπεία βιοανάδρασης σαφώς και μπορεί να βοηθήσει το άτομο να ελέγξει και να μειώσει έως και να εξαλείψει τα συμπτώματα αυτά, μέσω της συνειδητής παρατήρησης και του συνειδητού ελέγχου ψυχοφυσιολογικών παραμέτρων που ευθύνονται για την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Μέσω τεχνικών (συγκεκριμένων) που μαθαίνει ο θεραπευόμενος από τον θεραπευτή βιοανάδρασης επιτυγχάνει τελικώς τον παραπάνω έλεγχο. Η αναπαράσταση των ψυχοφυσιολογικών μεταβλητών του θεραπευόμενου με οπτικό/ ακουστικό τρόπο τον βοηθά να κατανοήσει την φύση τους καθώς να ελέγχει όλη την ώρα την πορεία τους κάθε στιγμή.

Σημαντικό βεβαίως είναι να διαγνωστεί αν υπάρχει και αγοραφοβία, κάτι που συμβαίνει συνήθως, η οποία πρέπει επίσης να αντιμετωπισθεί. Έπειτα πρέπει να ολοκληρωθεί η θεραπευτική διαδικασία ψυχοθεραπευτικά. Ωστόσο η θεραπεία της βιοανάδρασης είναι εξαιρετικά κατάλληλη και αποτελεσματική, εφόσον στην κρίση πανικού έχει διαπιστωθεί συγκεκριμένη ψυχοφυσιολογική διαφοροποίηση και υπάρχει και η αντίστοιχη συγκεκριμένη θεραπευτική τεχνική για να απαλλαγεί το άτομο από την χαρακτηριστική τάση λιποθυμίας και την ζαλάδα που έχει, καθώς και από τον υψηλό αριθμό σφύξεων.

Όπως ισχύει πάντοτε σε δυσλειτουργίες με σωματικά συμπτώματα, είναι απαραίτητη η κατάλληλη εξέταση και εκτίμηση από τον ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας.