Επιλογή θεραπευτή βιοανάδρασης

Κριτήρια επιλογής του κατάλληλου ειδικού

Η θεραπεία βιοανάδρασης οφείλει να εφαρμόζεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους ειδικούς. Στο εξωτερικό ο τίτλος και η εφαρμογή της θεραπείας της βιοανάδρασης προστατεύεται και εφαρμόζεται μόνο από άτομα εκπαιδευμένα από επίσημη εταιρεία βιοανάδρασης. Αυτά και μόνο αυτά τα άτομα δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο του θεραπευτή βιοανάδρασης. Εν΄ ολίγοις ο τίτλος του θεραπευτή βιοανάδρασης καθώς και την άσκηση της θεραπείας βιοανάδρασης φέρεται και εφαρμόζεται μόνον από ιατρούς, ψυχολόγους εκπαιδευμένους στην ψυχοθεραπεία και/ή την κλινική ψυχολογία, κατόπιν πρωτοκόλλου εκπαίδευσης από την αντίστοιχη επίσημη εταιρία βιοανάδρασης. Η εκπαίδευση αναλόγως την εταιρία και τον δείκτη δυσκολίας απόκτησης της πιστοποίησης του θεραπευτή βιοανάδρασης ποικίλει. Η αυστριακή και γερμανική εταιρία βιοανάδρασης και ψυχοφυσιολογίας διαθέτουν πρωτόκολλο εκπαίδευσης 150 ωρών με 10 ώρες εποπτευόμενη εφαρμογή της θεραπείας, καθώς και υποχρεωτική εργασία παρουσίασης θεραπείας ενός περιστατικού.

Άτομα που δεν είναι ιατροί ή ψυχολόγοι με εκπαίδευση στην κλινική ψυχολογία ή ψυχοθεραπεία δεν φέρουν ούτε τίτλο αλλά ούτε και ασκούν θεραπεία βιοανάδρασης. Μπορούν όμως να εκπαιδευτούν ως coach’s βιοανάδρασης με λιγότερες ώρες εκπαίδευσης αλλά οπωσδήποτε 10 ώρες εποπτείας και τελική εργασία.

Το πρωτόκολλο εκπαίδευσης που παρέχεται από τέτοιες εταιρίες εξασφαλίζει τεχνογνωσία και καταλληλότητα στην εφαρμογή θεραπείας σε θεραπευόμενους. Στην Ελλάδα δυστυχώς ως συγκεκριμένος κλάδος δεν προστατεύεται και δεν είναι κατοχυρωμένος. Ωστόσο ο ενδιαφερόμενος που αναζητά θεραπεία βιοανάδρασης μπορεί και πρέπει να ζητήσει από τον ¨φερόμενο¨ θεραπευτή, να ενημερωθεί για το επίπεδο εκπαίδευσης που έχει στον συγκεκριμένο τομέα. Οπότε θα επιλέξει κατά κρίση.

Όσον αφορά το θέμα το συσκευών βιοανάδρασης σίγουρα μια σύνθετη συσκευή μπορεί να δείξει περισσότερες ψυχοφυσιολογικές μεταβλητές ή και να εντυπωσιάσει. Ωστόσο το καλύτερο εργαλείο είναι μη χρήσιμο στα χέρια ενός μη κατάλληλα και επαρκώς εκπαιδευμένου ατόμου. Τα πρωτόκολλα θεραπείας διδάσκονται από τους κατάλληλους πιστοποιημένους και επίσημους φορείς. Η συσκευή δεν κάνει τον θεραπευτή!!!